Jesus Christ Superstar


Jesus Christ Superstar

Skövde Stadsteater
Okt – Nov 2011

Handlingen är baserad på Nya Testamentets fyra evangelier och koncentrerad till de sista veckorna ur Jesus liv.
Judas börjar oroa sig för att Jesus skall tro på allt prat om att han är Gud. Han varnar honom för att dra till sig för mycket uppmärksamhet. Folket kan komma att skada honom när de upptäcker att han inte är någon Gud.
Översteprästen Kaiafas, Hannas och de andra prästerna diskuterar vad de skall göra med Jesus. Kaiafas är rädd för att folket skall kröna honom till sin kung, vilket skulle driva romarna till att utplåna deras heliga plats och deras folk.
Prästerna kommer överens om att den enda lösningen är – Jesus måste dö! Det är bättre att en enda människa dör för folket än att hela folket går under.

Produktion

Regissör Lena Frilund
Kapellmästare Madelene Birgenius
Koreograf Mike Gamble
Producent Gunilla Ohlsson

Roller

Jesus Patrik Larsén
Judas Anton Lückner
Maria Magdalena Jennie Andrén
Kaifas Povel Croona
Hannas David Gustavsson
Präst 1 Anders Brauer
Präst 2 Lars-Åke Jåhnsson
Präst 3 Nils-Gabriel Berg
Pontius Pilatus Joakim Blomqvist
Kung Herodes Niklas Lidström
Simon Michael Gustafsson
Petrus Joel Eklöf
Lärljunge David Berggren
Lärljunge Oskar Stävemyr
Lärljunge Dennis Sanderheim
Lärljunge Niklas Johnsson
Lärljunge Robin Olsson
Lärljunge Oskar Bergqvist
Lärljunge Peder Hammar
Lärljunge Hampus Ljunggren
Lärljunge Philippe Gouali
Tjejkör Josephine Bäcklund
Tjejkör Agnes Duvander
Tjejkör Lina Hellstrand
Tjejkör Angelica Gliesmann
Tjejkör Karolina Lundgren
Tjejkör Josefin Löfving
Tjejkör Lova Nilsson-Fjällström
Tjejkör Marie Edvinsson
Tjejkör Frida Tollesen
Tjejkör Julia Gustafsson
Tjejkör Ida Johansson
Tjejkör Madeleine Prytz
Tjejkör Eva Ljungqvist-Landh
Tjejkör Emilia Johnsson