AUDITION – West Side Story 13-14/4 – 2024


Ansökningstiden till audition har gått ut.

Vi är i full färd med att sammanställa alla inkomna anmälningar och skickar inom några dagar personlig kallelse via mail. Då får du din auditiontid till 13/4 och/eller 14/4 samt material och mer information rörande din audition.

/ScenProduktion